Skip to main content
Tủ hấp bánh bao điện 10 khay có điều khiển
Đánh giá
Giảm 500,000 đ
9,800,000 đ
Đã bán: 0
5/5 - (1 bình chọn)
Giảm 500,000 đ
11,000,000 đ
Đã bán: 0
Tủ hấp bánh bao gas điện 4 khay có điều khiển
Đánh giá
Giảm 300,000 đ
9,800,000 đ
Đã bán: 0
Tủ hấp bánh bao 8 khay điện gas có điều khiển
5/5 - (1 bình chọn)
Liên hệ
Đã bán: 0
Tủ hấp bánh bao điện 12 khay có điều khiển
5/5 - (2 bình chọn)
Giảm 500,000 đ
10,500,000 đ
Đã bán: 0
Tủ hấp bánh bao, hấp bánh nhanh, chín đều
5/5 - (1 bình chọn)
13,800,000 đ
Đã bán: 0
Tủ hấp bánh bao, hấp bánh nhanh, chín đều
5/5 - (1 bình chọn)
Giảm 1,200,000 đ
25,800,000 đ
Đã bán: 1
Tủ hấp bánh bao, hấp bánh nhanh, chín đều
5/5 - (1 bình chọn)
Giảm 800,000 đ
12,500,000 đ
Đã bán: 1
Tủ hấp bánh bao, hấp bánh nhanh, chín đều
Đánh giá
Giảm 1,000,000 đ
20,500,000 đ
Đã bán: 1
Tủ hấp bánh bao công nghiệp hàng chính hãng
5/5 - (1 bình chọn)
Giảm 500,000 đ
8,500,000 đ
Đã bán: 1
Tủ hấp bánh bao điện 8 khay có điều khiển
5/5 - (2 bình chọn)
Liên hệ
Đã bán: 0
Tủ hấp bánh bao, hấp bánh nhanh, chín đều
5/5 - (1 bình chọn)
7,800,000 đ
Đã bán: 1