Mở cửa: 9h đến 20h, chủ nhật 10h đến 19h
Hướng dẫn thay thế may so tủ cơm, các bước thay thanh nhiệt

May so tủ cơm điện

200,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 4 khay bằng điện

Tủ cơm công nghiệp 4 khay dùng điện

6,800,000 đ7,600,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay bằng điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay dùng điện

9,500,000 đ10,500,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 24 khay bằng điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 24 khay dùng điện

18,100,000 đ20,000,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay bằng điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay dùng điện

10,300,000 đ11,500,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 8 khay bằng điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 8 khay dùng điện

9,000,000 đ10,000,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 6 khay bằng điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 6 khay dùng điện

8,000,000 đ9,000,000 đ