Mở cửa: 9h đến 20h, chủ nhật 10h đến 19h
Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay dùng Gas

Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay dùng gas

11,000,000 đ13,000,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 6 khay dùng Gas

Tủ nấu cơm công nghiệp 6 khay dùng gas

9,000,000 đ10,000,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 24 khay dùng Gas

Tủ nấu cơm công nghiệp 24 khay dùng gas

21,500,000 đ24,000,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay dùng Gas

Tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay dùng gas

12,500,000 đ14,000,000 đ