Mở cửa: 9h đến 20h, chủ nhật 10h đến 19h
May so tủ cơm điện và gas, thanh nhiệt tủ cơm

May so tủ cơm điện và gas

400,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 24 khay dùng Gas và điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 24 khay dùng gas và điện

25,000,000 đ27,000,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 6 khay dùng Gas và điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 6 khay dùng điện và gas

10,800,000 đ11,500,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay dùng Gas và điện

Tủ tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay dùng gas và điện

13,000,000 đ14,500,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay dùng Gas và điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay dùng điện và gas

11,500,000 đ12,800,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 8 khay bằng Gas và điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 8 khay dùng gas và điện

11,100,000 đ12,300,000 đ