Skip to main content
5/5 - (1 bình chọn)
Giảm 500,000 đ
11,000,000 đ
Đã bán: 0
Tủ hấp bánh bao gas điện 4 khay có điều khiển
Đánh giá
Giảm 300,000 đ
9,800,000 đ
Đã bán: 0
Tủ hấp bánh bao 8 khay điện gas có điều khiển
5/5 - (1 bình chọn)
Liên hệ
Đã bán: 0
Tủ hấp bánh bao, hấp bánh nhanh, chín đều
5/5 - (1 bình chọn)
13,800,000 đ
Đã bán: 0
Tủ hấp bánh bao, hấp bánh nhanh, chín đều
5/5 - (1 bình chọn)
Giảm 1,200,000 đ
25,800,000 đ
Đã bán: 1
Tủ hấp bánh bao, hấp bánh nhanh, chín đều
5/5 - (1 bình chọn)
Giảm 800,000 đ
12,500,000 đ
Đã bán: 1
Tủ hấp 8 khay điện gas, năng suất cao
5/5 - (1 bình chọn)
Giảm 700,000 đ
10,500,000 đ
Đã bán: 1
Tủ hấp bánh bao, hấp bánh nhanh, chín đều
5/5 - (1 bình chọn)
Giảm 700,000 đ
11,500,000 đ
Đã bán: 1
Tủ hấp bánh bao 4 khay điện gas, tủ hấp công nghiệp
5/5 - (3 bình chọn)
Giảm 200,000 đ
8,800,000 đ
Đã bán: 0
Tủ hấp bánh bao 12 khay điện gas, tủ hấp công nghiệp
5/5 - (2 bình chọn)
Giảm 500,000 đ
12,800,000 đ
Đã bán: 2
Tủ hấp bánh bao 24 khay điện gas, tủ bánh bao
5/5 - (2 bình chọn)
Giảm 1,000,000 đ
23,800,000 đ
Đã bán: 7