Mở cửa: 9h đến 20h, chủ nhật 10h đến 19h
Tủ nấu cơm công nghiệp 24 khay dùng Gas và điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 24 khay dùng gas và điện

25,000,000 đ27,000,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 6 khay dùng Gas và điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 6 khay dùng điện và gas

10,800,000 đ11,500,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 4 khay bằng điện

Tủ cơm công nghiệp 4 khay dùng điện

6,800,000 đ7,600,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay dùng Gas

Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay dùng gas

11,000,000 đ13,000,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay bằng điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay dùng điện

9,500,000 đ10,500,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay dùng Gas và điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay dùng điện và gas

11,500,000 đ12,800,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 24 khay bằng điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 24 khay dùng điện

18,100,000 đ20,000,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 6 khay dùng Gas

Tủ nấu cơm công nghiệp 6 khay dùng gas

9,000,000 đ10,000,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay bằng điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay dùng điện

10,300,000 đ11,500,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 8 khay bằng điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 8 khay dùng điện

9,000,000 đ10,000,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 8 khay bằng Gas và điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 8 khay dùng gas và điện

11,100,000 đ12,300,000 đ