Skip to main content
icon-noi-nau-pho

Nồi nấu phở điện

Nồi nấu phở điện 40L Quang Huy
Giảm 500,000 đ
4,000,000 đ
Đã bán: 21
Nồi nấu phở 60L Quang Huy
Giảm 500,000 đ
4,500,000 đ
Đã bán: 45
Nồi nấu phở điện 100L
Giảm 500,000 đ
5,700,000 đ
Đã bán: 98
Giảm 500,000 đ
7,600,000 đ
Đã bán: 9
icon-tu-nau-com

Tủ cơm công nghiệp

icon-boiled

Máy vặt lông gia xúc, gia cầm

Máy nhổ lông gà vịt 60cm
Giảm 1,000,000 đ
6,500,000 đ
Đã bán: 14
Máy vặt lông chó 100cm
Giảm 500,000 đ
12,500,000 đ
Đã bán: 3
Máy quay lông gà vịt phi 50cm
Giảm 1,000,000 đ
5,500,000 đ
Đã bán: 15
Máy vặt lông gà phi 80 (80cm)
Giảm 1,000,000 đ
9,000,000 đ
Đã bán: 11
icon-banh-chung

Nồi bánh chưng

Nồi luộc bánh chưng 300L Quang Huy
Giảm 1,000,000 đ
12,900,000 đ
Đã bán: 2
Nồi luộc bánh chưng 150L Quang Huy
Giảm 500,000 đ
8,500,000 đ
Đã bán: 2
Nồi bánh chưng 200L Quang Huy
Giảm 500,000 đ
9,800,000 đ
Đã bán: 2
Nồi luộc bánh chưng 250L Quang Huy
Giảm 500,000 đ
11,000,000 đ
Đã bán: 3
Nồi luộc bánh chưng 100L Quang Huy
Giảm 500,000 đ
6,700,000 đ
Đã bán: 2

Xe bán hàng rong

Xe bán cafe 1m5
7,000,000 đ
Đã bán: 0
xe bán nước ép 1m5
7,000,000 đ
Đã bán: 0
5,800,000 đ
Đã bán: 0
4,800,000 đ
Đã bán: 0
5,800,000 đ
Đã bán: 0