Skip to main content
Top 10 sản pham bán chạy
Top 10 sản phẩm bán chạy nhất
tủ cơm 6 khay điện kđk
Siêu trợ giá - 300,000 đ
7,500,000đ
Đã bán: 1090
Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay dùng Gas
Siêu trợ giá - 499,997 đ
11,500,003đ
Đã bán: 951
Tủ cơm 10 khay điện gas không điều khiển
Siêu trợ giá - 500,000 đ
11,500,000đ
Đã bán: 830
Tủ nấu cơm công nghiệp 6 khay dùng Gas
Siêu trợ giá - 300,000 đ
10,000,000đ
Đã bán: 670
Tủ cơm 12 khay điện gas không điều khiển
Siêu trợ giá - 500,000 đ
12,800,000đ
Đã bán: 471
tủ cơm 12 khay dùng gas không điều khiển
Siêu trợ giá - 500,000 đ
12,800,000đ
Đã bán: 327
tủ cơm 8 khay điện gas không điều khiển
Siêu trợ giá - 500,000 đ
10,500,000đ
Đã bán: 268
Tủ nấu cơm công nghiệp 24 khay dùng Gas
Siêu trợ giá - 500,000 đ
24,500,000đ
Đã bán: 169
gia vị ướp thịt doner kebab
Siêu trợ giá - 51,000 đ
179,000đ
Đã bán: 118
Tủ cơm 4 khay không điều khiển
Siêu trợ giá - 300,000 đ
6,800,000đ
Đã bán: 115

Nồi nấu phở điện

nồi nấu phở 3 ngăn
Siêu trợ giá - 500,000 đ
8,600,000đ
Đã bán: 4
Nồi nấu phở 2 ngăn
Siêu trợ giá - 500,000 đ
7,500,000đ
Đã bán: 5
bộ nồi phở quang huy
Siêu trợ giá - 500,000 đ
9,400,000đ
Đã bán: 2
bộ 2 nồi nấu phở
Siêu trợ giá - 1,000,000 đ
10,500,000đ
Đã bán: 0
nồi điện nấu phở 150l
Siêu trợ giá - 300,000 đ
7,600,000đ
Đã bán: 3

Máy vặt lông gia súc, gia cầm

Máy làm lông gà 120 (có hộp số)
Siêu trợ giá - 2,000,000 đ
22,000,000đ
Đã bán: 0
máy vặt lông vịt gà 70
Siêu trợ giá - 500,000 đ
7,500,000đ
Đã bán: 0
Máy đánh lông gà 80
Siêu trợ giá - 1,000,000 đ
9,000,000đ
Đã bán: 0
Máy nhổ lông gà 60
Siêu trợ giá - 300,000 đ
6,500,000đ
Đã bán: 0
máy làm lông thỏ phi 60
Siêu trợ giá - 500,000 đ
7,500,000đ
Đã bán: 0

Xe bánh mì

gia vị ướp thịt doner kebab qh
Siêu trợ giá - 51,000 đ
179,000đ
Đã bán: 0
xe bánh mì heo quay
Siêu trợ giá - 500,000 đ
10,000,000đ
Đã bán: 3
xe bánh mì nhỏ gọn
Siêu trợ giá - 500,000 đ
4,800,000đ
Đã bán: 2
xe bánh mì thổ nhĩ kỳ 1m quang huy
Siêu trợ giá - 500,000 đ
7,500,000đ
Đã bán: 1
xe bánh mì que 1m2
Siêu trợ giá - 500,000 đ
8,500,000đ
Đã bán: 0

Máy xay giò chả

máy xay giò chả gia đình qh
Siêu trợ giá - 1,000,000 đ
1,900,000đ
Đã bán: 0
máy xay giò chả 5kg
Siêu trợ giá - 500,000 đ
15,600,000đ
Đã bán: 0
máy xay thịt làm giò chả 0,5kg
Siêu trợ giá - 500,000 đ
1,900,000đ
Đã bán: 0
máy xay giò chả 7kg quang huy
Liên hệ
Đã bán: 0
máy xay giò chả 15kg công nghiệp
Siêu trợ giá - 1,000,000 đ
28,000,000đ
Đã bán: 0

Tủ bánh kem

tủ bánh kem 3 tầng kính cong
Siêu trợ giá - 1,000,000 đ
22,800,000đ
Đã bán: 0
tủ bánh kem 2 cánh
Liên hệ
Đã bán: 0
tủ bánh kem kính cong
Siêu trợ giá - 1,000,000 đ
22,800,000đ
Đã bán: 0
tủ bánh kem 1m8
Siêu trợ giá - 2,000,000 đ
35,500,000đ
Đã bán: 0
tủ bánh kem 3 cánh
Liên hệ
Đã bán: 0

Nồi nấu rượu

nồi nấu rượu bằng điện 3 pha
Siêu trợ giá - 1,000,000 đ
21,000,000đ
Đã bán: 0
Nồi nấu rượu 80kg/mẻ
Liên hệ
Đã bán: 0
Siêu trợ giá - 1,000,000 đ
24,800,000đ
Đã bán: 0