Mở cửa: 9h đến 20h, chủ nhật 10h đến 19h
Máy vặt lông gà vịt phi 50 (50cm)

Máy Vặt Lông Gà Vịt 50cm (Phi 50)

5,500,000 đ5,700,000 đ
Máy vặt lông gà phi 60 (60cm)

Máy Làm Lông Gà Vịt 60cm (Phi 60)

7,500,000 đ
Máy vặt lông gà phi 80 (80cm)

Máy Nhổ Lông Gà Vịt 80cm (Phi 80)

9,500,000 đ10,500,000 đ
Máy vặt lông gà vịt phi 55 (55cm)

Máy Làm Lông Gà Vịt 55cm (Phi 55)

6,500,000 đ6,800,000 đ